סדרה

סינמטק-מנוי כרטיסיה
סינמטק-מנוי כרטיסיה
זמין במחירים הבאים
רגיל_1 ‪₪‬ 180.00 ‪₪‬ 180.00
6 כניסות-סינמטק_1 ‪₪‬ 120.00 ‪₪‬ 120.00
תלמידים מורים קולנוע חולון_1 ‪₪‬ 90.00 ‪₪‬ 90.00