סדרה

סדנת כתיבה למתקדמים שהרה בלאו
הסדנה מיועדת לתלמידים מתקדמים, המעוניינים להעמיק, להרחיב ולשכלל את הכלים והמיומנויות שלהם ככותבים.
זמין במחירים הבאים
רגיל_1 ‪₪‬ 1560.00 ‪₪‬ 1560.00
תושב חולון-בהצגת ת.ז ‪₪‬ 1440.00 ‪₪‬ 1440.00
אזרח ותיק 10% _ ‪₪‬ 1500.00 ‪₪‬ 1500.00
סדנת כתיבה בזום ‪₪‬ 750.00 ‪₪‬ 750.00
מנוי ותיק_ ‪₪‬ 1050.00 ‪₪‬ 1050.00