סדרה

דרכון למוזיאון
זמין במחירים הבאים
רגיל_1 ‪₪‬ 455.00 ‪₪‬ 455.00
אזרח ותיק 10% _ ‪₪‬ 410.00 ‪₪‬ 410.00
תושב חולון_ ‪₪‬ 390.00 ‪₪‬ 390.00