סדרה

גדולי הסופרים והמשוררים ביידיש-די יידישע בריליאנטן
זמין במחירים הבאים
רגיל_1 ‪₪‬ 454.00 ‪₪‬ 454.00
אזרח ותיק 10% _ ‪₪‬ 409.00 ‪₪‬ 409.00
תושב חולון_ ‪₪‬ 386.00 ‪₪‬ 386.00